பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்.
அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

Salem-636011, Tamilnadu, India.
Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University - NIRF Rank 83

Ph.D Viva Voce Examination Notification


Ph.D Viva Voce of This Week

August 14,2020 friday
Ph.D Viva Voce Examination - Dept of Microbiology
By
Mrs.M.Sangeetha
“BIO-SEQUESTRATION OF CARBON USING ACTINOBACTERIA FROM BAMBOO RHIZOSPHERE SOIL AND ITS POTENTIAL IN BIOMEDICAL APPLICATION” - 02:00 GMT
August 17,2020 Monday
Ph.D Viva Voce Examination - Dept of BioTechnology
By
Mrs. S. VASUKI
"Microbial conversion of optically active Monochlorohydrin for synthesis of Guaifenesin acts as an expectorant in cough remedy" - from 10:30 GMT
Ph.D Viva Voce Examination - Dept of Energy Science
By
Mr.J.Duraimurugan
" Investigations on the Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles with Tunable Nanoscale Characteristics for Photocatalytic Application" - from 11:00 GMT
More next week........
-->

© Periyar University - 2020. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 008589